سرزمین ریاضیات

دانلود کتاب های ریاضیکتب عمومی ریاضی:1- نام کتاب: انفجار ریاضیات

مولف (مولفان): انجمن ریاضی فرانسه و انجمن ریاضیات کاربردی و صنعتی فرانسه

موضوعات کتاب: هوا چگونه خواهد بود، پشت پرده تلفن همراه، پیداکردن ژنی که مسوول سرطان است، وقتی هنر با ریاضیات در هم آمیزند، چگونه می توان ریاضیدان شد و ..

توضیحات بیشتر: این کتاب را انجمن ریاضی ایران منتشر کرده است و یکی از بهترین کتابها برای آشنایی با کاربردهای ریاضی در جهان است.

لینک دانلود

=====================

1- نام کتاب: Berkeley Problems in Mathematics

مولف (مولفان): Paulo Ney De Souza, Jorge-Nuno Silva, Paulo Ney De Souza

موضوعات کتاب: مجموعه مسائلی در ریاضیات عمومی، آنالیز ریاضی (حقیقی و مختلط)، جبر، جبر خطی و ...

توضیحات بیشتر: این کتاب زیبا، مجموعه مسائلی است که در امتحانات داخلی دانشگاه برکلی آمریکا به دانشجویان ریاضی داده می شد. حدوداْ ۹۰۰ مساله در این کتاب ارائه و بسیاری از آنها نیز حل شده است.

لینک دانلود


ریاضیات عمومی:1- نام کتاب: Elementary Calculus

مولف (مولفان): H. Jerome Keisler

موضوعات کتاب: اعداد حقیقی، توابع پیوسته، حد، مشتق، انتگرال و ...

توضیحات بیشتر: کتاب در 14 فصل تنظیم شده است.

لینک دانلود

=====================


2- نام کتاب: Calculus Textbook Components

مولف (مولفان): Professor Gilbert Strang

موضوعات کتاب: مقدمات، مشتق، کاربردهای مشتق، قانون زنجیره ای، انتگرال، توابع نمایی و لگاریتمی، روشهای انتگرالگیری و ...

توضیحات بیشتر: این کتاب متن جزوه ی درسی دانشگاه MIT است.

لینک دانلود

=====================


3- نام کتاب: Multivariable calculus

مولف (مولفان): George Cain and James Herod

موضوعات کتاب: فضای سه بعدی اقلیدسی، جبر و هندسه ی بردارها، توابع برداری، پیوستگی و مشتق پذیری، چند جمله ای تیلور، سری تیلور و ...

توضیحات بیشتر: کتاب در 19 فصل تنظیم شده است.

لینک دانلود

=====================

ریاضیات گسسته:1- نام کتاب: Graph Theory

مولف (مولفان): Reinhard Diestel

موضوعات کتاب: مقدمات نظریه گراف، جورسازی، همبندی، گرافهای هامنی، رنگ آمیزی، شارشها، زیرساختارها در گرافهای چگال، زیرساختارها در گرافهای اسپارس، نظریه رامزی برای گرافها، دورهای هامیلتون و گرافهای تصادف و ...

توضیحات بیشتر: این کتاب از انتشارات اشپرینگر است و در نوع خود، کتاب معتبری است.

لینک دانلود

=====================

آنالیز ریاضی:1- نام کتاب: Complex Analysis

مولف (مولفان): George Cain

موضوعات کتاب: اعداد مختلط، توابع مختلط، توابع مقدماتی، انتگرالگیری، قضیه ی کوشی، توابع همساز، سریها و ...

توضیحات بیشتر: کتاب در 11 فصل تنظیم شده است.

لینک دانلود

=====================

2- نام کتاب: Analysis I+II

مولف (مولفان): K. Grosse-Brauckmann

موضوعات کتاب: اعداد و دنباله ها، توابع پیوسته، مشتق گیری و انتگرال گیری یک متغیره و چندمتغیره و ...

توضیحات بیشتر: کتاب در 5 فصل تنظیم شده است و شامل مسائل حل شده نیز هست.

لینک دانلود

=====================


نظریه اعداد:1- نام کتاب: ELEMENTARY NUMBER THEORY

مولف (مولفان): W. Edwin Clark

موضوعات کتاب: حدسهای معروف نظریه ی اعداد، اصول موضوعه ی اعدا صحیح، الگوریتم اقلیدسی، لم بزوت، اعداد اول، اعداد اول فرما و مرسن، توابع سیگما و تاو، خواص همنهشتیها، گروه U_m و ...

توضیحات بیشتر: کتاب در 27 فصل کوتاه تنظیم شده است.

لینک مستقیم دانلود750KB

=====================


جبر و جبر خطی:1- نام کتاب: Elements of Abstract and Linear Algebra

مولف (مولفان): E. H. Connell

موضوعات کتاب: گروهها، حلقه ها، ماتریسها و حلقه ماتریسها، جبر خطی

توضیحات بیشتر: کتاب در 6 فصل تنظیم شده است.

لینک دانلود

=====================

2- نام کتاب: GROUP THEORY

مولف (مولفان): J.S. MILNE

موضوعات کتاب: تعاریف مقدماتی، گروههای آزاد و نمایشها، قضایای یکریختی، عمل گروهها روی مجموعه ها، قضایای سیلو و کاربردهای آنها، سریهای نرمال و گروههای حلپذیر و پوچتوان

توضیحات بیشتر: کتاب در 6 فصل تنظیم شده است.

لینک دانلود


=====================

3- نام کتاب: Algebra: Abstract and Concrete

مولف (مولفان): Frederick M. Goodman

موضوعات کتاب: مباحث مقدماتی و پیشرفته پیرامون نظریه گروه، حلقه ،مدول و نظریه ی گالوا

توضیحات بیشتر: کتاب در 11 فصل تنظیم شده است و حجم کتاب برای دانلود درحدود 6 مگ است.

لینک دانلود

=====================معادلات دیفرانسیل:1- نام کتاب: Ordinary Differential Equations

مولف (مولفان): Klaus Schmitt

موضوعات کتاب: آنالیز در فضای باناخ، نظریه ی درجه، قضایای جواب کلی، قضایای وجود و یکتایی، معادلات دیفرانسیل معمولی خطی، جوابهای تناوبی، نظریه پایداری و ...

توضیحات بیشتر: کتاب در 11 فصل تنظیم شده است و شامل مسائل حل شده ی زیادی است.

لینک دانلود

=====================
__________________
مهدی مفیدی احمدی

وبلاگ ریاضیات مقدماتی و تخصصی
mofidy.blogfa.com
 
+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم تیر ۱۳۸۷ساعت 15:18  توسط Amir-Yeganeh  |